Missió, Visió, Valors

La nostra tasca educativa impulsa el compromís amb l’educació de qualitat, la internacionalització acadèmica, i la connectivitat tecnològica dels reptes actuals.

Acollir amb afecte, fer créixer amb respecte i projectar amb confiança vers el món milers d’itineraris vitals ha estat el testimoni d’aquesta comunitat educativa.

Institució, equip docent, personal no docent, alumnat, famílies,... fem camí.