Portes Obertes Virtuals

Benvinguts i benvingudes a l'Escola Santa Isabel-Franciscanes de Sant Cugat, centre concertat per la Generalitat de Catalunya en les dues etapes d’educació infantil i primària.

Som una escola plena d'història però sempre al costat de la societat actual, on tots els professionals que hi treballem estem en formació constant per esdevenir un bon model d'aprenentatge i innovació.

El nostre somni és créixer junts, guiar i acompanyar a tots els nens i nenes en el seu desenvolupament personal i formar part d'una gran família, la nostra escola.

Acompanyem a l'alumne a esdevenir un jove creatiu, amb sentit crític, amb estima per la natura i el nostre entorn, capaç d'adaptar-se als canvis i amb una mirada oberta i conciliadora.

En aquesta web trobareu tota la informació relacionada amb la nostra activitat i els serveis que oferim. No dubteu a visitar les nostres xarxes socials i, sobretot, venir a visitar-nos on estaré encantada d'atendre tots els vostres dubtes, comentaris o suggeriments.

Slider

El nostre projecte

El nostre projecte està en renovació, som una escola que aprèn, que ens posem al dia i reflexionem sobre com donar les millors oportunitats als nostres infants. Tot el claustre ens estem formant cada any per estar més a prop de les necessitats de la societat actual.

Infantil

A educació infantil tenim en compte com els infants desenvolupen les seves CAPACITATS i adeqüem la nostra manera de fer contribuint a un major desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor i social i cognitiu.

Partint de la base que l’infant és el centre de l’aprenentatge des del primer moment tenim en compte el grau de maduresa de cada nen/a per tal d’oferir-li una millor atenció i adaptar-nos al seu ritme d’aprenentatge tot tenint en compte les intel·ligències múltiples de Gardner, en què cada nen/a aprèn de manera diferent a la resta.

El fet que cada nen aprengui al seu ritme i que cada infant sigui únic no ens és un inconvenient sinó que tot al contrari. Aprofitem aquestes situacions de diversitat per fer un aprenentatge entre iguals fent que els nens/es s’ajudin entre ells i aprenguin els uns dels altres, sempre amb la mestra com a referent i model del seu desenvolupament.

Tot i que la nostra metodologia no es basa 100% en l’estimulació primerenca, sí que dediquem una estona cada dia a treballar-la des de diferents àmbits: estimulació auditiva (audicions) l’estimulació visual (bits de l’entorn, de matemàtiques, de llengua...), l’estimulació verbal lingüística (diccionari, terminació principis de paraules, endevinalles,...) l’estimulació física (psicomotricitat)...

Aquesta estimulació ajuda a crear uns estímuls en un entorn adequat que ajuden els infants a desplegar el potencial que porten dins, a través d’un aprenentatge enriquidor, significatiu i metacognitiu.

Laboratori: experimentem? Treballem la causa-efecte, hipòtesis, comprovació, manipulació... Realitzem sortides fora de l’escola relacionades amb el que estiguem descobrint del nostre entorn.

La llengua vehicular del nostre centre és la llengua catalana. Garantim, però, el coneixement de la llengua castellana a través de contes, cançons, obres de teatre...i la llengua anglesa, la qual desenvolupem des de diferents matèries i sempre amb un especialista de llengua anglesa: psicomotricitat (2 hores a la setmana), música (1 hora a la setmana) en 2 llengües, anglès com a matèria (1 hora a la setmana) i cada dia a l’hora d’esbarjo hi ha un especialista de llengua anglesa que es comunica amb els alumnes en un ambient més lúdic i distés. A P-5 la matèria  Experimentem? També es fa en anglès.

Utilitzem un projecte 100% manipulatiu i d’experimentació en què l’aprenentatge de l’alumne es fa a partir de la teoria constructivista segons la qual l’aprenentatge queda integrat quan els continguts nous es relacionen amb el que ja sabem.

Amb aquest projecte es fomenta en l’argumentació i l’esperit crític que, alhora, provoquen l’autonomia moral i intel·lectual de l’alumne.

Treballem les emocions a través de la quotidianitat ja que considerem que és el més proper i significatiu per als nens i les nenes. Utilitzem diferents recursos com contes, petits vídeos, titelles... per fer-ho més entenedor i dinàmic davant la visió dels infants.

Tanmateix, també donem molta importància a les situacions del dia a dia en què, de manera improvisada sorgeixen situacions en què els alumnes necessiten l’ajuda de l’adult per gestionar les seves emocions com en les estones de joc i de relació amb els altres.

 

Primària

Promovem, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per tal de resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars.

Tanmateix, fomentem la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre tot desenvolupant la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

La llengua vehicular del nostre centre és la llengua catalana. Garantim, però, el coneixement de la llengua castellana i la llengua anglesa des d’educació infantil.

L’educació física és una matèria que s’imparteix en anglès des de 1r, seguint la línia establerta des de P-3, en què la psicomotricitat també es fa en aquesta llengua.

A més, fem una hora de science des de 1r a 6è, seguint la línia establerta des de P-5, en què la matèria del laboratori també es fa en anglès.

Fem desdoblaments d’anglès per tal d’oferir a l’alumnat, en grups reduïts, l’atenció necessària per tal de desenvolupar la segona llengua.

Mètode Gabarró, padrins de lectura, biblioteca d’anglès, premi de narrativa infantil de l’Ajuntament de Sant Cugat, exàmens Cambridge...

Aquesta és una metodologia implementada a l’escola des de fa anys, en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per a treballar conjuntament amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns. La interacció permet  establir relacions solidàries, respectar les diferents opinions i desenvolupar habilitats socials. Tanmateix, ajuda a aprendre coses noves, rectificar, consolidar i reformar aprenentatges assolits.

Conscients que les emocions no tan sols han de treballar-se a educació infantil, a educació primària tenim el projecte El bosc de Lemamb el qual treballem la competència emocional mitjançant metodologies d’aprenentatge vivencials, actives i participatives.

Som una escola religiosa que seguim el que ens va ensenyar sant Francesc, a estimar la natura i respectar a tots els éssers vius.

A la nostra escola el treball dels valors és molt important. Aquest any tenim el lema: Connectem amb la natura. Per tal de conscienciar la societat actual en el valor de tenir cura i respecte del medi ambient. Junts podem canviar el futur dels nostres fills i filles.

Des de l’escola potenciem la participació i col·laboració amb diferents entitats com el Banc dels aliments, la xocolatada solidària, la Marató de TV3, projecte amb l’ONG Labdoo...

Estem iniciant un projecte per tal de fer de la nostra escola una escola sostenible. Formem els nostres alumnes per a que siguin motor de canvi i els capacitem per a l’acció. Volem que siguin conscients d’ells mateixos, del seu entorn i dels límits ambientals i que se sentin responsables de cercar camins per a un desenvolupament ecològicament viable.

Vivim en una societat en què les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han modificat el model social, econòmic i educatiu. És per aquest motiu que des de l’escola potenciem les TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) en el context educatiu, per tal que l’alumnat utilitzi la tecnologia com a eina que facilitarà el seu aprenentatge segons el seu ritme de desenvolupament personal.

És un moment molt important per a l’alumne i per a la família, és per això que en tenim molta cura. Per acompanyar millor aquest període fent les següents accions:

Abans d’iniciar el curs escolar:

  • · Reunió amb les famílies. Reunió en grup on s’ensenya la classe i es parla de l’adaptació, rutines i normes de funcionament.
  • · Reunió individual amb cada família per comentar aspectes més concrets del nen/a.
  • · Visita de l’alumne/a amb la seva família a la classe, on podrà conèixer als seus nous companys i a la mestra.

Primers quinze dies de curs:

  • · La tutora estarà acompanyada d’una auxiliar que l’ajudarà a l’atenció de l’adaptació de cada infant durant tota la jornada.
  • · La família pot acompanyar a l’alumne/a fins a la classe i quedar-se una estona.

La relació amb les llars d’infants és molt important per a nosaltres. Durant el primer mes ens reunim a totes i fem un traspàs d’informació per conèixer millor a l’infant.

A P3 agrupem als alumnes segons la llar d’infants de procedència. En el cas que alguna família ho sol·liciti també es pot agrupar per amistat o família amb un altre alumne/a. 

La relació amb les famílies és constant, ja que és habitual que les convidem a veure activitats que fan els seus fills i filles. Fins a primer de primària el contacte és diari, on sempre hi ha un petit moment d’intercanviar informació amb el tutor/a presencialment. A banda, tenim dues vies de comunicació diària, l’agenda i la plataforma, on a través de la missatgeria interna podem estar en contacte amb el tutor/a i la família.

Tanmateix, es realitzen dues tutories individuals amb el tutor/a i dues reunions del grup classe cada curs fins a sisè de primària.

Aquesta és la pauta general, però sempre estem disposats a rebre a les famílies si sorgeix una necessitat.

També fent reunions en xarxa amb altres professionals que puguin estar intervenint en el procés de creixement de l’alumne: logopedes, psicòlegs/es, psicopedagogs/es, CREDA ... tant públics com privats.

L’escola disposa d’un equip d’assessorament i acompanyament d’alumnes, mestres i famílies, format per dues psicopedagogues i una psicòloga clínica amb una llarga trajectòria professional en primera infància i psicologia de l’educació.

Fem reunions en xarxa amb altres professionals externs que puguin estar intervenint en el procés de creixement de l’alumne: logopedes, psicòlegs/es, psicopedagogs/es, CREDA ... tan públics com privats.

Hi ha diverses opcions:

  • - Garantida és l’escola el Pinar, ja que són un centre adscrit des de fa molts anys.
  • - S’està treballant per aconseguir una segona adscripció.
  • - Les famílies de la nostra escola opten per diversos centres: instituts públics (en aquest any un gran nombre d’alumnes han anat al Leonardo i l’experiència ha estat molt bona), el Padre Damián (fa més de quinze anys que un bon nombre d’alumnes van a aquesta escola, s’adapten molt bé tant acadèmicament com de valors, és una bona opció).
  • - Sigui quina sigui l’opció de les famílies les acompanyem en aquest procés, els orientem cap a la millor opció depèn de cada alumne i fem un traspàs amb totes les escoles i instituts de secundària, fent una reunió abans de l’ini de curs i un seguiment durant el primer any.