PSICOMOTRICITAT A EDUCACIÓ INFANTIL

Entenem el joc i el moviment com a font de plaer indispensable i comuna necessitat vital, ja que és una manera innata d’aprendre i de conèixer el món. L’acompanyament motriu i del joc a l’escola és d’especial rellevància, el joc i la motricitat són eines vitals per als infants, on estan totalment entregats i jugant lliurement.

La psicomotricitat a l’etapa d’educació infantil la treballem en anglès a partir d’una disposició del temps, dels elements i de l’espai, on les sessions es divideixen en tres moments:

1) Ritual d’entrada: La primera part de la sessió consta d'una capsa màgica amb objectes on introduïm als infants a l’espai principal (sala de psicomotricitat). Primer fem una rotllana per cantar les cançons dels objectes de la capsa en anglès, sobretot, la protagonista de la sala és la campana que ens indica l’inici/finalització de les activitats. En aquesta primera part també despertem el cos “wake up your body” amb diferents jocs ràpids, o ballant les cançons en anglès per escalfar-nos i preparar-nos per la següent fase. Finalment expliquem què farem durant la sessió i quina activitat realitzarem.

2) L’activitat o part principal: A partir d’aquesta preparació es desenvolupen al llarg de la sessió diferents tipus de joc: joc sensoriomotor, joc pulsional i joc simbòlic. El joc sensoriomotor activa el sistema laberíntic i estimula, especialment, la musculatura de l’equilibri (activitats com el plaer del salt, de la caiguda, de córrer, de gronxar-se, de fer girs…). El joc pulsional aporta a l’infant la possibilitat de gaudir de la destrucció des d’un terreny simbòlic i canalitzar l’energia agressiva pròpia de l’ésser humà (activitats d’impuls, destrucció de murs, torres, objectes…). El joc simbòlic aporta a l’infant un joc d’asseguració profunda o superficial, que funcionen com a escuts que protegeixen a l’infant dels conflictes menors i recents; són jocs d’identificació que permeten a l’infant jugar a “fer com si…” de manera que es poden expressar sense por a la censura i poden transformar la realitat des de la seva fantasia.

L’organització de l’espai en relació amb materials i zones de jocs diferenciats, combinant materials durs, tous, fixes, mòbils, modificables, grans, petits, figuratius i no figuratius… És amb tots aquests elements com la sala de psicomotricitat es converteix en un espai on les nenes i els nens poden saltar, caure, enfilar-se, fer equilibris, rodar, rebolcar-se, gronxar-se… i desplegar així un llenguatge simbòlic des del plaer del moviment.

3) Ritual de sortida: Moment de relaxació i tornada a la calma “time to relax” on els infants s’estiren a terra sobre els matalassos i escolten música relaxant. En algunes ocasions oferim colors i papers perquè dibuixin i expressin el que han sentit durant la sessió de psicomotricitat.